Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR

Oznámení o době a místě konání voleb

 prezidenta České Republiky

konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018,

případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 

 

Starosta městyse Štítary

 

oznamuje dobu a místo konání voleb

 

v pátek           12. ledna  2018        od 14:00 hodin do 22:00 hodin a

v sobotu        13. ledna  2018        od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Místem konání voleb v okrsku Štítary je volební místnost v zasedací

místnosti Úřadu městyse Štítary, Štítary 149.

 

Telefonické spojení do volební místnosti - pevná linka 515 291 350,

mobilní telefon 724 727 567.

 

  1. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních důvodů požádat okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě ho okrsková volební komise navštíví v den voleb s přenosnou volební schránkou.

 

  1. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Ve Štítarech dne 27.12.2017

 

 

 

                                                                  Oldřich Veselý

    Starosta městyse Štítary

Vyvěšeno: 27. 12. 2017

Datum sejmutí: 15. 1. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět