rozšířené vyhledávání
...
Městys Štítary

Provozní řád

znak 

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Majitel, provozovatel a správce objektu: Městys Štítary

671 02 Štítary 149

 IČ: 00293598

                                         Umístění: kat. území Štítary na Moravě

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen MSH) upravuje režim využívání MSH pro sportovní aktivity: tenis, volejbal, nohejbal, házená, fotbal a florbal..
 2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MSH.
 3. Osobám mladším 15 let je užívání MSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
 4. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provoz na MSH organizuje správce.
 5. Objednatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.
 6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
 7. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
 8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů MSH i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou používáním MSH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá objednatel.
 9. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení MSH, případě i za škody způsobené užíváním MSH na okolních nemovitostech.
 10. Městys Štítary, na jehož pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

II. Vstup do objektu MSH

 1. Do objektu se vstupuje brankou k základní škole.
 2. Klíči od objektu disponuje správce.
 3. Zájemci o hru (dále jen „uživatelé“) vstupují na MSH po prezentaci u správce a po předchozí rezervaci.

III.Provozní režim MSH – rezervační systém

 1. Prezentace u správce, vyzvednutí a vrácení klíčů po předchozí osobní nebo telefonické dohodě.
 2. Minimální hrací doba je 60 min. Hráči si mohou hrací dobu objednat:

a) osobně (Úřad městyse Štítary, Štítary 149, 671 02

     pracovní dny PO-ČT 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00, PÁ 8:00 – 12:00,

b) telefonicky +420 724 727 567 

    pracovní dny PO-ČT 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00, PÁ 8:00 – 12:00.

d) telefonicky +420 602 511 846 (pouze pokud nedojde ke spojení dle písm. a), b))

 1. Při rezervaci MSH bude dohodnuta doba vyzvednutí a vrácení klíčů.
 2. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve. Není-li na další hrací hodinu hřiště objednáno, mohou uživatelé po dohodě se správcem pokračovat ve hře vždy další hodinu.
 3. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce.
 4. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně správce. V tomto případě mají přednost místní hráči před cizími zájemci.
 5. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu MSH cizímu subjektu, např. za účelem pořádání turnaje apod.
 6. Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených časech. Všechny dlouhodobé rezervace budou zveřejněny ne webových stránkách provozovatele (www.obecstitary.cz záložka multifunkční hřiště). Pro víkendové rezervace mají přednost turnaje před jednotlivci.
 7. Nelze-li ze strany objednatele dodržet rezervovaný čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději v den rezervace do 6 hodin před začátkem hrací doby.
 8. Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.
 9. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je objednatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na objednateli.
 10. Objednatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.

 

IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

 1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.

Do prostoru hřiště se zakazuje:

 • vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, v botách s podpatky v botách s černou podrážkou nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou aj.),
 • odhazování žvýkaček na umělý povrch,
 • odhazování odpadků,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • vstupovat podnapilým osobám,
 • vodit na hřiště jakákoli zvířata,
 • vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech nebo s vozíky,
 • konzumace alkoholických nápojů, jiných omamných, toxických a psychotropních látek, jídel a slazených nápojů všeho druhu (např. Coca-Coly, Pepsi-Coly, Kofoly, Fanty atd.). Povolena je konzumace neslazených nápojů.
 • vstup s ostrými předměty,
 • provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení sportoviště bez souhlasu provozovatele
 • kouření v celém areálu MSH
 1. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
 2. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním nijak poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště.
 3. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (lavičky, za oplocením hřiště apod.).
 4. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou svým chováním, byť i z nedbalosti.

V. Správce MSH

 1. Správce MSH je zejména povinen:
 • pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář,
 • zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby,
 • zajišťovat drobnou údržbu MSH,
 • vést evidenci o návštěvnosti MSH.
 1. Správce je oprávněn:
 • kontrolovat totožnost uživatelů v případech, kdy nejsou osobně známi,
 • řešit spory při obsazování a využívání MSH,
 • v případě porušení tohoto řádu vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí apod.),
 • v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz.
 • vymáhat úhradu za případné škody způsobené na majetku MSH.

VI. Provozní doba

PROVOZNÍ DOBA víceúčelového sportoviště se stanovuje takto:

15:30 – 21:00 hodin

ve dnech školního vyučování

09:00 – 21:00 hodin

o víkendech, v době školních prázdnin a o svátcích

 

Ve dnech školního vyučování jsou školní tělesné a sportovní výchově přednostně vyhrazeny tyto hodiny:

pondělí – pátek: 8,00 - 15,30 hod

Sportovní veřejnost a spolky mají k dispozici ostatní hodiny ve stanovené provozní době.

Ostatní provozní podmínky:

Běžnou provozní dobu je možné upravovat zejména v souvislosti s pořádáním větších akcí, turnajů apod.

V zimním období může správce rozhodnout o uzavření MSH v závislosti na počasí (teplota, srážky) zejména vzhledem k doporučení výrobce umělého povrchu ke způsobilosti pro provoz a vzhledem k technickému stavu hřiště a okolí.

MSH se zapůjčuje pouze osobám starším 18-ti let.

Důležitá telefonní čísla:

Správce hřiště: +420 724 727 567, +420 602 511 846,

Policie ČR 158

Zdravotní záchranná služba: 155

Hasiči: 150

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

CzechPoint

Czechpoint

Státní plavební správa

Státní plavební správa

„Uzavřené vodní plochy pro bezpečné koupání  a pohyb plavců v následujících lokalitách s větším počtem koupajících se."

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
skoro jasno 26 °C 14 °C
středa 19. 6. polojasno 27/16 °C
čtvrtek 20. 6. oblačno 33/18 °C
pátek 21. 6. zataženo 22/14 °C
618 obyvatel
249 domů
398m nad mořem
1346 rok vzniku
Gepro Neuvoo Krizport Hasík Znojmo region

Dekret - Stanovení obce Štítary městysem

Stanovení obce Štítary městysem

REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA - SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH REVIZNÍCH TECHNIKŮ

Odkaz na registr pro ohlášení pálení